Historias

Watashi no koto wo wasurenaide kudasai – Prólogo